ترجمه Fritillaria در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ سرنگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاله‌ متعفن‌.

Fritillaria به چه معناست و Fritillaria یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fritillaria

(گ‌.ش‌.) گل‌ سرنگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ سرنگون‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ سرنگون‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ سرنگون‌ , لاله‌ متعفن‌. به لاتین
دانلود فایل ها