ترجمه Fritter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلوچه‌ قيمه‌ دار يا ميوه‌ داركه‌ سرخ‌ كنند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاگينه‌

Fritter به چه معناست و Fritter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fritter

كلوچه‌ قيمه‌ دار يا ميوه‌ داركه‌ سرخ‌ كنند به خارجی , ریشه انگلیسی كلوچه‌ قيمه‌ دار يا ميوه‌ داركه‌ سرخ‌ كنند, ترجمه كلوچه‌ قيمه‌ دار يا ميوه‌ داركه‌ سرخ‌ كنند, کلمات شبیه كلوچه‌ قيمه‌ دار يا ميوه‌ داركه‌ سرخ‌ كنند , خاگينه‌ به لاتین




دانلود فایل ها