ترجمه، معنی و ریشه کلمه Frivol به فارسی

ترجمه Frivol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كار بيهوده‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وقت‌ تلف‌ كردن‌ , در فارسی : بهدر دادن‌.

Frivol به چه معناست و Frivol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frivol

كار بيهوده‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كار بيهوده‌ كردن‌, ترجمه كار بيهوده‌ كردن‌, کلمات شبیه كار بيهوده‌ كردن‌ , وقت‌ تلف‌ كردن‌ به لاتین , بهدر دادن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: