ترجمه Frivol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كار بيهوده‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وقت‌ تلف‌ كردن‌ , در فارسی : بهدر دادن‌.

Frivol به چه معناست و Frivol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frivol

كار بيهوده‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كار بيهوده‌ كردن‌, ترجمه كار بيهوده‌ كردن‌, کلمات شبیه كار بيهوده‌ كردن‌ , وقت‌ تلف‌ كردن‌ به لاتین , بهدر دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها