ترجمه Frivolous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ رفتار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبك‌ , در فارسی : پوچ‌ , به فارسی : بيهوده‌ وبيمعني‌ , سایر ترجمه ها : سبكسر احمق‌.

Frivolous به چه معناست و Frivolous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frivolous

سبك‌ رفتار به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ رفتار, ترجمه سبك‌ رفتار, کلمات شبیه سبك‌ رفتار , سبك‌ به لاتین , پوچ‌ به لاتین , بيهوده‌ وبيمعني‌ خارجی , سبكسر در زبان , احمق‌.انگلیسی
دانلود فایل ها