ترجمه Frondescence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگ‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگ‌ دراوردن‌ , در فارسی : حالت‌ پربرگي‌.

Frondescence به چه معناست و Frondescence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frondescence

برگ‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگ‌ دادن‌, ترجمه برگ‌ دادن‌, کلمات شبیه برگ‌ دادن‌ , برگ‌ دراوردن‌ به لاتین , حالت‌ پربرگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها