ترجمه Frontage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نماي‌ ساختمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حريم‌ , در فارسی : جلو خان‌ , به فارسی : ميدان‌.

Frontage به چه معناست و Frontage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frontage

نماي‌ ساختمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نماي‌ ساختمان‌, ترجمه نماي‌ ساختمان‌, کلمات شبیه نماي‌ ساختمان‌ , حريم‌ به لاتین , جلو خان‌ به لاتین , ميدان‌. خارجی
دانلود فایل ها