ترجمه Frore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبنم‌ زده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يخ‌ زده‌.

Frore به چه معناست و Frore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frore

شبنم‌ زده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبنم‌ زده‌, ترجمه شبنم‌ زده‌, کلمات شبیه شبنم‌ زده‌ , يخ‌ زده‌. به لاتین
دانلود فایل ها