ترجمه Frown در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ درهم‌ كشيدن‌ , در فارسی : اخم‌.

Frown به چه معناست و Frown یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frown

اخم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اخم‌ كردن‌, ترجمه اخم‌ كردن‌, کلمات شبیه اخم‌ كردن‌ , روي‌ درهم‌ كشيدن‌ به لاتین , اخم‌. به لاتین
دانلود فایل ها