ترجمه Fructify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميوه‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مثمر شدن‌ , در فارسی : ميوه‌ دار كردن‌ , به فارسی : برومند كردن‌

Fructify به چه معناست و Fructify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fructify

ميوه‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميوه‌ دادن‌, ترجمه ميوه‌ دادن‌, کلمات شبیه ميوه‌ دادن‌ , مثمر شدن‌ به لاتین , ميوه‌ دار كردن‌ به لاتین , برومند كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها