ترجمه Fruit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميوه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بر , در فارسی : سود , به فارسی : فايده‌ , سایر ترجمه ها : فرزند ميوه‌ دادن‌ , ثمر.

Fruit به چه معناست و Fruit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fruit

ميوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميوه‌, ترجمه ميوه‌, کلمات شبیه ميوه‌ , بر به لاتین , سود به لاتین , فايده‌ خارجی , فرزند در زبان , ميوه‌ دادن‌انگلیسی , ثمر.
دانلود فایل ها