ترجمه Frumpy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شلخته‌. می باشد

Frumpy به چه معناست و Frumpy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frumpy

شلخته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شلخته‌., ترجمه شلخته‌., کلمات شبیه شلخته‌.
دانلود فایل ها