ترجمه Frustration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقيم‌ گذاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خنثي‌ سازي‌ , در فارسی : محروم‌ سازي‌ , به فارسی : نا اميدي‌.

Frustration به چه معناست و Frustration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frustration

عقيم‌ گذاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقيم‌ گذاري‌, ترجمه عقيم‌ گذاري‌, کلمات شبیه عقيم‌ گذاري‌ , خنثي‌ سازي‌ به لاتین , محروم‌ سازي‌ به لاتین , نا اميدي‌. خارجی
دانلود فایل ها