ترجمه Frutescence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) بوته‌ مانندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شباهت‌ به‌ گلبن‌.

Frutescence به چه معناست و Frutescence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frutescence

(گ‌.ش‌.) بوته‌ مانندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) بوته‌ مانندي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) بوته‌ مانندي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) بوته‌ مانندي‌ , شباهت‌ به‌ گلبن‌. به لاتین
دانلود فایل ها