ترجمه Fry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرخ‌ كرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برياني‌ , در فارسی : سرخ‌كردن‌ , به فارسی : روي‌ اتش‌ پختن‌ , سایر ترجمه ها : تهييج‌

Fry به چه معناست و Fry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fry

سرخ‌ كرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرخ‌ كرده‌, ترجمه سرخ‌ كرده‌, کلمات شبیه سرخ‌ كرده‌ , برياني‌ به لاتین , سرخ‌كردن‌ به لاتین , روي‌ اتش‌ پختن‌ خارجی , تهييج‌ در زبان
دانلود فایل ها