ترجمه Fry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوزاندن‌. می باشد

Fry به چه معناست و Fry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fry

سوزاندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوزاندن‌., ترجمه سوزاندن‌., کلمات شبیه سوزاندن‌.
دانلود فایل ها