ترجمه Frying Pan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهي‌ تابه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاوه‌ , در فارسی : يغلا.

Frying Pan به چه معناست و Frying Pan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frying Pan

ماهي‌ تابه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماهي‌ تابه‌, ترجمه ماهي‌ تابه‌, کلمات شبیه ماهي‌ تابه‌ , تاوه‌ به لاتین , يغلا. به لاتین
دانلود فایل ها