ترجمه Fudge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بندي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فريفتن‌ , در فارسی : اهسته‌ حركت‌ كردن‌ , به فارسی : ط‌فره‌ رفتن‌

Fudge به چه معناست و Fudge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fudge

بندي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بندي‌ كردن‌, ترجمه بندي‌ كردن‌, کلمات شبیه بندي‌ كردن‌ , فريفتن‌ به لاتین , اهسته‌ حركت‌ كردن‌ به لاتین , ط‌فره‌ رفتن‌ خارجی
دانلود فایل ها