ترجمه Fuggy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متعفن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدبو.

Fuggy به چه معناست و Fuggy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fuggy

متعفن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متعفن‌, ترجمه متعفن‌, کلمات شبیه متعفن‌ , بدبو. به لاتین
دانلود فایل ها