ترجمه Fuhrer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (الماني‌) رهبر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ليدر , در فارسی : پيشوا وشخص‌ مقتدر.

Fuhrer به چه معناست و Fuhrer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fuhrer

(الماني‌) رهبر به خارجی , ریشه انگلیسی (الماني‌) رهبر, ترجمه (الماني‌) رهبر, کلمات شبیه (الماني‌) رهبر , ليدر به لاتین , پيشوا وشخص‌ مقتدر. به لاتین
دانلود فایل ها