ترجمه Fulfill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقعيت‌ دادن‌. می باشد

Fulfill به چه معناست و Fulfill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fulfill

واقعيت‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واقعيت‌ دادن‌., ترجمه واقعيت‌ دادن‌., کلمات شبیه واقعيت‌ دادن‌.
دانلود فایل ها