خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21699 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21699','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21699 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulgent به فارسی

ترجمه Fulgent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخشنده‌ , در فارسی : تابان‌.

Fulgent به چه معناست و Fulgent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fulgent

درخشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درخشان‌, ترجمه درخشان‌, کلمات شبیه درخشان‌ , درخشنده‌ به لاتین , تابان‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: