ترجمه Fulgent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخشنده‌ , در فارسی : تابان‌.

Fulgent به چه معناست و Fulgent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fulgent

درخشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درخشان‌, ترجمه درخشان‌, کلمات شبیه درخشان‌ , درخشنده‌ به لاتین , تابان‌. به لاتین
دانلود فایل ها