ترجمه Fulgurant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برق‌ اسا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيره‌ كننده‌.

Fulgurant به چه معناست و Fulgurant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fulgurant

برق‌ اسا به خارجی , ریشه انگلیسی برق‌ اسا, ترجمه برق‌ اسا, کلمات شبیه برق‌ اسا , خيره‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها