ترجمه Full در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پري‌ , در فارسی : سيري‌ , به فارسی : پركردن‌ , سایر ترجمه ها : پرشدن‌ (در بازي‌ پوكر)

Full به چه معناست و Full یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Full

رسيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسيده‌, ترجمه رسيده‌, کلمات شبیه رسيده‌ , پري‌ به لاتین , سيري‌ به لاتین , پركردن‌ خارجی , پرشدن‌ در زبان , (در بازي‌ پوكر)انگلیسی
دانلود فایل ها