ترجمه Full Dress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالباس‌ تمام‌ رسمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (نظ‌.) لباس‌ سلام‌.

Full Dress به چه معناست و Full Dress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Full Dress

بالباس‌ تمام‌ رسمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالباس‌ تمام‌ رسمي‌, ترجمه بالباس‌ تمام‌ رسمي‌, کلمات شبیه بالباس‌ تمام‌ رسمي‌ , (نظ‌.) لباس‌ سلام‌. به لاتین
دانلود فایل ها