ترجمه Fullmouthed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ دهان‌ كامل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمام‌ دندان‌ , در فارسی : پرصدا.

Fullmouthed به چه معناست و Fullmouthed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fullmouthed

داراي‌ دهان‌ كامل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ دهان‌ كامل‌, ترجمه داراي‌ دهان‌ كامل‌, کلمات شبیه داراي‌ دهان‌ كامل‌ , تمام‌ دندان‌ به لاتین , پرصدا. به لاتین
دانلود فایل ها