خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21735 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21735','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21735 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fullmouthed به فارسی

ترجمه Fullmouthed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ دهان‌ كامل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمام‌ دندان‌ , در فارسی : پرصدا.

Fullmouthed به چه معناست و Fullmouthed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fullmouthed

داراي‌ دهان‌ كامل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ دهان‌ كامل‌, ترجمه داراي‌ دهان‌ كامل‌, کلمات شبیه داراي‌ دهان‌ كامل‌ , تمام‌ دندان‌ به لاتین , پرصدا. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: