ترجمه Fulsome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغراق‌ اميز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غليظ‌ , در فارسی : زياد , به فارسی : زشت‌ , سایر ترجمه ها : پليد.

Fulsome به چه معناست و Fulsome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fulsome

اغراق‌ اميز به خارجی , ریشه انگلیسی اغراق‌ اميز, ترجمه اغراق‌ اميز, کلمات شبیه اغراق‌ اميز , غليظ‌ به لاتین , زياد به لاتین , زشت‌ خارجی , پليد. در زبان
دانلود فایل ها