ترجمه Fun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوخي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازي‌ , در فارسی : خوشمزگي‌ , به فارسی : سرگرمي‌ , سایر ترجمه ها : شوخي‌ اميز مفرح‌

Fun به چه معناست و Fun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fun

شوخي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شوخي‌, ترجمه شوخي‌, کلمات شبیه شوخي‌ , بازي‌ به لاتین , خوشمزگي‌ به لاتین , سرگرمي‌ خارجی , شوخي‌ اميز در زبان , مفرح‌انگلیسی
دانلود فایل ها