ترجمه Funambulist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌ناب‌ باز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقاص‌ يا بازيگر روي‌ بند , در فارسی : بندباز.

Funambulist به چه معناست و Funambulist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Funambulist

ط‌ناب‌ باز به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌ناب‌ باز, ترجمه ط‌ناب‌ باز, کلمات شبیه ط‌ناب‌ باز , رقاص‌ يا بازيگر روي‌ بند به لاتین , بندباز. به لاتین
دانلود فایل ها