ترجمه Function در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تابع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاركرد , در فارسی : وظ‌يفه‌ , به فارسی : كار , سایر ترجمه ها : كار ويژه‌ پيشه‌ , مقام‌

Function به چه معناست و Function یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Function

تابع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تابع‌, ترجمه تابع‌, کلمات شبیه تابع‌ , كاركرد به لاتین , وظ‌يفه‌ به لاتین , كار خارجی , كار ويژه‌ در زبان , پيشه‌انگلیسی , مقام‌
دانلود فایل ها