ترجمه Functional Unit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد وظ‌يفه‌ مند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واحد در حال‌ كار.

Functional Unit به چه معناست و Functional Unit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Functional Unit

واحد وظ‌يفه‌ مند به خارجی , ریشه انگلیسی واحد وظ‌يفه‌ مند, ترجمه واحد وظ‌يفه‌ مند, کلمات شبیه واحد وظ‌يفه‌ مند , واحد در حال‌ كار. به لاتین
دانلود فایل ها