ترجمه Functionalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وپيشه‌. می باشد

Functionalism به چه معناست و Functionalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Functionalism

وپيشه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وپيشه‌., ترجمه وپيشه‌., کلمات شبیه وپيشه‌.
دانلود فایل ها