ترجمه Functor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجراكننده‌ , در فارسی : انجام‌ دهنده‌.

Functor به چه معناست و Functor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Functor

عمل‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ كننده‌, ترجمه عمل‌ كننده‌, کلمات شبیه عمل‌ كننده‌ , اجراكننده‌ به لاتین , انجام‌ دهنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها