ترجمه Funeral Home در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرده‌ شوي‌ خانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محلي‌ كه‌ دران‌ مرده‌ را جهت‌ انجام‌

Funeral Home به چه معناست و Funeral Home یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Funeral Home

مرده‌ شوي‌ خانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرده‌ شوي‌ خانه‌, ترجمه مرده‌ شوي‌ خانه‌, کلمات شبیه مرده‌ شوي‌ خانه‌ , محلي‌ كه‌ دران‌ مرده‌ را جهت‌ انجام‌ به لاتین
دانلود فایل ها