خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21803 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21803','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21803 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Funeral Home به فارسی

ترجمه Funeral Home در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرده‌ شوي‌ خانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محلي‌ كه‌ دران‌ مرده‌ را جهت‌ انجام‌

Funeral Home به چه معناست و Funeral Home یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Funeral Home

مرده‌ شوي‌ خانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرده‌ شوي‌ خانه‌, ترجمه مرده‌ شوي‌ خانه‌, کلمات شبیه مرده‌ شوي‌ خانه‌ , محلي‌ كه‌ دران‌ مرده‌ را جهت‌ انجام‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: