ترجمه Fungicidal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشنده‌ قارچ‌. می باشد

Fungicidal به چه معناست و Fungicidal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fungicidal

كشنده‌ قارچ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كشنده‌ قارچ‌., ترجمه كشنده‌ قارچ‌., کلمات شبیه كشنده‌ قارچ‌.
دانلود فایل ها