ترجمه Funk Hole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پناهگاه‌ موقتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استراحتگاه‌ بي‌ خط‌ر.

Funk Hole به چه معناست و Funk Hole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Funk Hole

پناهگاه‌ موقتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پناهگاه‌ موقتي‌, ترجمه پناهگاه‌ موقتي‌, کلمات شبیه پناهگاه‌ موقتي‌ , استراحتگاه‌ بي‌ خط‌ر. به لاتین
دانلود فایل ها