ترجمه Furious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خشمناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتشي‌ , در فارسی : عصباني‌ , به فارسی : متلاط‌م‌ , سایر ترجمه ها : متعصب‌.

Furious به چه معناست و Furious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Furious

خشمناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خشمناك‌, ترجمه خشمناك‌, کلمات شبیه خشمناك‌ , اتشي‌ به لاتین , عصباني‌ به لاتین , متلاط‌م‌ خارجی , متعصب‌. در زبان
دانلود فایل ها