ترجمه Furl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدور چيزي‌ پيچيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورتابيدن‌.

Furl به چه معناست و Furl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Furl

بدور چيزي‌ پيچيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدور چيزي‌ پيچيدن‌, ترجمه بدور چيزي‌ پيچيدن‌, کلمات شبیه بدور چيزي‌ پيچيدن‌ , ورتابيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها