ترجمه Furore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اضط‌راب‌ عمومي‌.

Furore به چه معناست و Furore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Furore

هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌, ترجمه هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌, کلمات شبیه هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌ , اضط‌راب‌ عمومي‌. به لاتین
دانلود فایل ها