ترجمه، معنی و ریشه کلمه Furore به فارسی

ترجمه Furore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اضط‌راب‌ عمومي‌.

Furore به چه معناست و Furore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Furore

هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌, ترجمه هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌, کلمات شبیه هيجان‌ واضط‌راب‌ مسري‌ , اضط‌راب‌ عمومي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: