ترجمه Furrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيار زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخم‌ زدن‌.

Furrow به چه معناست و Furrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Furrow

شيار زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيار زدن‌, ترجمه شيار زدن‌, کلمات شبیه شيار زدن‌ , شخم‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها