ترجمه Further در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلوتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ بردن‌ , در فارسی : جلو بردن‌ , به فارسی : ادامه‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : پيشرفت‌

Further به چه معناست و Further یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Further

جلوتر به خارجی , ریشه انگلیسی جلوتر, ترجمه جلوتر, کلمات شبیه جلوتر , پيش‌ بردن‌ به لاتین , جلو بردن‌ به لاتین , ادامه‌ دادن‌ خارجی , پيشرفت‌ در زبان
دانلود فایل ها