ترجمه Fuse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) فتيله‌ مواد منفجره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فيوز , در فارسی : فتيله‌ گذاشتن‌ در

Fuse به چه معناست و Fuse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fuse

(نظ‌.) فتيله‌ مواد منفجره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) فتيله‌ مواد منفجره‌, ترجمه (نظ‌.) فتيله‌ مواد منفجره‌, کلمات شبیه (نظ‌.) فتيله‌ مواد منفجره‌ , فيوز به لاتین , فتيله‌ گذاشتن‌ در به لاتین
دانلود فایل ها