ترجمه Fusiform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوك‌ مانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخروط‌ي‌.

Fusiform به چه معناست و Fusiform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fusiform

دوك‌ مانند به خارجی , ریشه انگلیسی دوك‌ مانند, ترجمه دوك‌ مانند, کلمات شبیه دوك‌ مانند , مخروط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها