ترجمه Fusile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفنگ‌ چخماقي‌ سرپر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذوب‌ شده‌ , در فارسی : قابل‌ ذوب‌.

Fusile به چه معناست و Fusile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fusile

تفنگ‌ چخماقي‌ سرپر به خارجی , ریشه انگلیسی تفنگ‌ چخماقي‌ سرپر, ترجمه تفنگ‌ چخماقي‌ سرپر, کلمات شبیه تفنگ‌ چخماقي‌ سرپر , ذوب‌ شده‌ به لاتین , قابل‌ ذوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها