ترجمه Fusillade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتش‌ پي‌ درپي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شليك‌ متوالي‌ , در فارسی : تيرباران‌.

Fusillade به چه معناست و Fusillade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fusillade

اتش‌ پي‌ درپي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتش‌ پي‌ درپي‌, ترجمه اتش‌ پي‌ درپي‌, کلمات شبیه اتش‌ پي‌ درپي‌ , شليك‌ متوالي‌ به لاتین , تيرباران‌. به لاتین
دانلود فایل ها