ترجمه Fuss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هايهوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سروصدا , در فارسی : نق‌ نق‌ زدن‌ , به فارسی : اشوب‌ , سایر ترجمه ها : نزاع‌ هايهو كردن‌

Fuss به چه معناست و Fuss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fuss

هايهوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هايهوي‌, ترجمه هايهوي‌, کلمات شبیه هايهوي‌ , سروصدا به لاتین , نق‌ نق‌ زدن‌ به لاتین , اشوب‌ خارجی , نزاع‌ در زبان , هايهو كردن‌انگلیسی
دانلود فایل ها