ترجمه Fussbudget در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ نق‌ نقي‌ وخرده‌ گير. می باشد

Fussbudget به چه معناست و Fussbudget یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fussbudget

ادم‌ نق‌ نقي‌ وخرده‌ گير. به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ نق‌ نقي‌ وخرده‌ گير., ترجمه ادم‌ نق‌ نقي‌ وخرده‌ گير., کلمات شبیه ادم‌ نق‌ نقي‌ وخرده‌ گير.
دانلود فایل ها