ترجمه Fustiness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كهنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كفك‌ زدگي‌.

Fustiness به چه معناست و Fustiness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fustiness

كهنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كهنگي‌, ترجمه كهنگي‌, کلمات شبیه كهنگي‌ , كفك‌ زدگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها