ترجمه Futile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيهوده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوچ‌ , در فارسی : بي‌ فايده‌ , به فارسی : باط‌ل‌ , سایر ترجمه ها : عبث‌ بي‌ اثر.

Futile به چه معناست و Futile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Futile

بيهوده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيهوده‌, ترجمه بيهوده‌, کلمات شبیه بيهوده‌ , پوچ‌ به لاتین , بي‌ فايده‌ به لاتین , باط‌ل‌ خارجی , عبث‌ در زبان , بي‌ اثر.انگلیسی
دانلود فایل ها