خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21908 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21908','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21908 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Future به فارسی

ترجمه Future در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مستقبل‌ , در فارسی : بعدي‌ , به فارسی : بعد اينده‌ , سایر ترجمه ها : اتيه‌ اخرت‌.

Future به چه معناست و Future یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Future

اينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اينده‌, ترجمه اينده‌, کلمات شبیه اينده‌ , مستقبل‌ به لاتین , بعدي‌ به لاتین , بعد اينده‌ خارجی , اتيه‌ در زبان , اخرت‌.انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: