ترجمه Future در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مستقبل‌ , در فارسی : بعدي‌ , به فارسی : بعد اينده‌ , سایر ترجمه ها : اتيه‌ اخرت‌.

Future به چه معناست و Future یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Future

اينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اينده‌, ترجمه اينده‌, کلمات شبیه اينده‌ , مستقبل‌ به لاتین , بعدي‌ به لاتین , بعد اينده‌ خارجی , اتيه‌ در زبان , اخرت‌.انگلیسی
دانلود فایل ها