ترجمه Futurism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اينده‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتقاد بوقوع‌ پيشگويي‌ هاي‌ كتاب‌ مقدس‌

Futurism به چه معناست و Futurism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Futurism

اينده‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اينده‌ گرايي‌, ترجمه اينده‌ گرايي‌, کلمات شبیه اينده‌ گرايي‌ , اعتقاد بوقوع‌ پيشگويي‌ هاي‌ كتاب‌ مقدس‌ به لاتین
دانلود فایل ها